Presentació

Conceptes Avançats de Sistemes Operatius (CASO) és una assignatura del pla d’estudis de Grau en Informàtica de la Facultat d’Informàtica de Barcelona (FIB), a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).

Quadrimestre Primavera 2021/2022, a les transparències de presentació (2021/2022, 2Q, primavera) teniu els horaris i el calendari.

Objectius de l’assignatura

  • Disseny/implementació i anàlisi del sistema

  • Entorns d’execució i interfícies

  • Suport hardware al sistema operatiu i virtualització

  • Requeriments de les aplicacions

  • Suport per temps real

  • Suport al paral·lelisme

  • Desenvolupament d’aplicacions

  • Gestió de la garantia i seguretat del sistema

Transparències del quadrimestre

Pràctiques del quadrimestre

Enunciats de controls de laboratori

Controls solucionats