Alonso Javier Cooperació amb ONGs, una manera útil de fer Projectes de Fi de Carrera 2007
Ansó Jennifer Tutorial de Gestió del DAC 2006
Artiaga Ernest Comparació de temaris d'ASO 2000
Artiaga Ernest Elaboració de pàgines WWW per a les assignatures 2000
Artigas Pau Comparación de las diferentes aproximaciones a las asignaturas de proyectos en la FIB 2007
Ayguadé Eduard El doctorat del DAC 2001
Ayguadé Eduard El Decreto de Postgrado 2005
Badia Rosa M. Elaboració de material educatiu multimèdia 2000
Badia Rosa M. L'assignatura Disseny de Microprocessadors 2004
Badia Rosa M. L'EAP i el sistema de punts d'activitat acadèmica 2006
Barceló José M. Observación institucional 2000
Barceló José M. Eina par a l'avaluació via web de les pràctiques de laboratori 2006
Barceló José M. Estudios de Postgrado en substitución del programa de doctorado 2006
Barceló José M. L'assignatura Xarxes de Computadors 2004
Barceló José M. Las clases de problemas de la asignatura STD 2000
Barceló José M. L'assignatura Protocols d'Internet i Multimèdia 2004
Barceló José M. Aprendizaje activo 2000
Barrado Cristina Tasques del coordinador d'assignatura 2001
Barrado Cristina Usemos las encuestas a los alumnos para mejorar nuestra docencia 2000
Barrado Cristina Sistemes Operatius a Castelldefels 2007
Barrado Cristina Experiencia de corrección entre compañeros en IC en la EPSC 2002
Bofill Pau Què passaria si no féssim exàmens 2007
Bofill Pau IO en ANCORA: Una forma diferente de aprender y enseñar 2006
Bofill Pau Un llibre interactiu per IO 2007
Bofill Pau Còm medir la dificultat d'un exercici? 2002
Bofill Pau L'experiència ANCORA per al primer quatrimestre de l'ETSETB 2005
Cabellos Albert Comparación de las diferentes aproximaciones a las asignaturas de proyectos en la FIB 2007
Cabellos Albert Evolució de l'assignatura PXC 2006
Cañabate Antonio El PFC de la FIB 2001
Canal Ramon L'assignatura Disseny de Microprocessadors 2004
Carneros Trinidad Tutorial de Gestió del DAC 2006
Cerdà Llorenç Las clases de problemas de la asignatura STD 2000
Cerdà Llorenç L'assignatura Xarxes de Computadors i Aplicacions 2004
Cerdà Llorenç Eina par a l'avaluació via web de les pràctiques de laboratori 2006
Corbalán Julita Evolución de la asignatura Proyecto de Sistemas Operativos 2005
Cortés Toni Observación institucional 2000
Cortés Toni L'assignatura Estructura i Disseny de Sistemes Operatius 2004
Cortés Toni Aprendizaje activo 2000
Cruellas Joan Carles El nuevo plan de estudios de la ETSETB 2003
Cruellas Joan Carles Las clases de problemas de la asignatura STD 2000
Cruellas Joan Carles L'assignatura Seguretat en Xarxes de Computadors 2004
Cruz Josep-Llorenç Arquitectura del PC. Una asignatura del EEES 2006
del Canto Pablo Cómo congeniar los exámenes y los proyectos en asignaturas basadas en PBL 2007
Díaz de Cerio Luís La docencia del DAC en los nuevos planes de estudios de aeronaútica de la EPSC: presente y futuro 2003
Díaz de Cerio Luís Una experiencia de PBL en primero (noticias desde el frente) 2006
Domingo Jordi RPE de la FIB: assignatures de Xarxes 2001
Domingo Jordi L'assignatura Protocols d'Internet i Multimèdia 2004
Duran Alex Resultats de la implantació de l'avaluació continuada a l'assignatura Sistemes Operatius 2007
Elias Eduard Elaboració de material educatiu multimèdia 2000
Espasa Roger El doctorat del DAC 2001
Espasa Roger L'assignatura Arquitectures de Computadors Actuals 2004
Fernández Agustín El nuevo reglamento del DAC 2005
Fernández Agustín Aprendizaje activo 2000
Fernández Agustín L'assignatura Programació Conscient de l'Arquitectura 2004
Fernández Agustín L'assignatura Estructura de Computadors II 2004
Fernández Agustín Arquitectura del PC. Una asignatura del EEES 2006
Fernández Agustín Observación institucional 2000
Fernández Montserrat Comparació de temaris d'ASO 2001
Freitag Felix Evolución de la asignatura Proyecto de Redes de Computadores 2005
Freitag Felix Evolució de l'assignatura PXC 2006
Freitag Felix Comparación de las diferentes aproximaciones a las asignaturas de proyectos en la FIB 2007
Freitag Felix L'assignatura Projecte de Xarxes de Computadors 2004
Frigols Àngel Tutorial de Gestió del DAC 2006
Gallego Isabel Cómo congeniar los exámenes y los proyectos en asignaturas basadas en PBL 2007
Gallego Isabel Usemos las encuestas a los alumnos para mejorar nuestra docencia 2000
García Jordi L'assignatura Projecte de Sistemes Operatius 2004
García Jordi L'assignatura Estructura i Disseny de Sistemes Operatius 2004
García Jordi Los créditos ECTS: de la teoría a la práctica 2006
García Jordi Estrategia de diseño del nuevo plan de estudios de Grado en Informática 2007
García Jordi La FIB i el EEES 2005
García Jorge L'assignatura Serveis Públics de Dades 2004
García Jorge El doctorat del DAC 2001
García Jorge L'assignatura Protocols d'Internet i Multimèdia 2004
García Jorge L'assignatura Configuració i Avaluació del Rendiment de Sistemes 2004
García Jorge Las clases de problemas de la asignatura STD 2000
García Jorge Experiencia de participación de alumnos de la FIB en un curso de creación de empresas 2006
García Jorge Cómo rellenar las plantillas de las asignaturas que pide la FIB 2004
García Jorge Aprendizaje activo 2000
García Jorge Observación institucional 2000
Gavaldà Ricard Estrategia de diseño del nuevo plan de estudios de Grado en Informática 2007
Gavaldà Ricard El pla d'estudis de la FIB: present i futur 2002
Gil Marisa Comparació de temaris d'ASO 2001
Gil Marisa L'assignatura Configuració i Avaluació del Rendiment de Sistemes 2004
González Antonio El doctorat del DAC 2001
González Antonio Estado actual de la revisión del plan de estudios de la FIB 2001
Guerrero Manel Comparación de las diferentes aproximaciones a las asignaturas de proyectos en la FIB 2007
Guerrero Manel Evolució de l'assignatura PXC 2006
Herrero Josep Ramon Resultats de la implantació de l'avaluació continuada a l'assignatura Sistemes Operatius 2007
Herrero Josep Ramon Recepció, classificació i resposta automàtica de pràctiques i treballs 2000
Herrero Josep Ramon Elaboració de pàgines WWW per a les assignatures 2000
Hidalgo Rubén Sistemes Operatius a Castelldefels 2007
Hidalgo Rubén Cómo congeniar los exámenes y los proyectos en asignaturas basadas en PBL 2007
Jiménez Daniel L'assignatura Programació Conscient de l'Arquitectura 2004
Labarta Jesús L'assignatura ASSO 2000
Labarta Jesús L'assignatura Multiprocessadors 2004
Larriba Josep Lluís L'assignatura Programació Conscient de l'Arquitectura 2004
Larrosa Javier Cooperació amb ONGs, una manera útil de fer Projectes de Fi de Carrera 2007
López David Ajudant al tercer món: una altra manera de fer PFCs 2005
López David Protecció i reconeixement de publicacions docents: com utilitzar ISBN, Creative Commons i DOI 2007
López David Arquitectura del PC. Una asignatura del EEES 2006
López David L'assignatura Sistemes Operatius 2004
López David Resultats de la implantació de l'avaluació continuada a l'assignatura Sistemes Operatius 2007
López David Cooperació amb ONGs, una manera útil de fer Projectes de Fi de Carrera 2007
López David Experiencias con el SEEQ en EC1 2001
López Johann Cómo congeniar los exámenes y los proyectos en asignaturas basadas en PBL 2007
López José Manuel Cómo congeniar los exámenes y los proyectos en asignaturas basadas en PBL 2007
Lubary José Antonio L'experiència docent a la fase de selecció de les carreres de la FIB: Càlcul 2007
Marqués Joan Manel Evolución de la asignatura Proyecto de Redes de Computadores 2005
Marqués Joan Manel Evolució de l'assignatura PXC 2006
Martorell Xavier Aprendizaje basado en proyectos: una experiencia de tres años en PXCSO 2007
Martorell Xavier Objectius d'ISO i SO 2001
Martorell Xavier Evolución de la asignatura Proyecto de Redes de Computadores y Sistemas Operativos 2005
Martorell Xavier Estat actual de la RPE de la FIB al DAC 2002
Medina Manel L'assignatura Seguretat en Xarxes de Computadors 2004
Mora Javier Cómo congeniar los exámenes y los proyectos en asignaturas basadas en PBL 2007
Mora Victor Tutorial de Gestió del DAC 2006
Morancho Enric L'assignatura Utilització de Sistemes Operatius 2004
Morancho Enric L'assignatura Programació Conscient de l'Arquitectura 2004
Morancho Enric Observación institucional 2000
Morancho Enric Aprendizaje activo 2000
Muntada Alex Noves propostes per a l'actualització de la web del DAC 2006
Navarro Juan José Aprendizaje activo 2000
Navarro Juan José Definición de objetivos docentes: experiencias de uso 2001
Navarro Juan José RPE de la FIB: assignatures d'Arquitectura de Computadors 2001
Navarro Juan José Guía para la redacción de los objetivos de una asignatura 2000
Navarro Juan José Cómo rellenar las plantillas de las asignaturas que pide la FIB 2004
Navarro Juan José El doctorat del DAC 2001
Navarro Juan José L'experiència docent a la fase de selecció de les carreres de la FIB: Introducció als Computadors 2007
Navarro Juan José L'assignatura Introducció als Computadors 2004
Navarro Leandro APDA: La asignatura del DAC en el master de la ETSETB 2005
Navarro Leandro L'assignatura Sistemes Operatius Distribuits i en Xarxa 2004
Navarro Leandro L'assignatura Projecte de Sistemes Operatius i Xarxes 2004
Navarro Leandro La red didáctica 2000
Navarro Leandro Evolución de la asignatura Proyecto de Redes de Computadores y Sistemas Operativos 2005
Navarro Nacho APDA: La asignatura del DAC en el master de la ETSETB 2005
Navarro Nacho L'assignatura Estructura i Disseny de Sistemes Operatius 2004
Navarro Nacho Aprendizaje basado en proyectos: una experiencia de tres años en PXCSO 2007
Navarro Nacho Comparació de temaris d'ASO 2001
Navarro Nacho Estat actual de la RPE de la FIB al DAC 2002
Navarro Nacho Evolución de la asignatura Proyecto de Redes de Computadores y Sistemas Operativos 2005
Navarro Nacho RPE de la FIB: assignatures de Sistemes Operatius 2001
Nieuwenhuis Robert La lógica como fundamento de la informática: demostración de la nueva IL 2007
Otero Beatriz Un llibre interactiu per IO 2007
Otero Beatriz L'experiència ANCORA per al primer quatrimestre de l'ETSETB 2005
Otero Beatriz IO en ANCORA: Una forma diferente de aprender y enseñar 2006
Pajuelo Alex Resultats de la implantació de l'avaluació continuada a l'assignatura Sistemes Operatius 2007
Peña Marco A. Material para IO 2001
Petit Jordi L'experiència docent a la fase de selecció de les carreres de la FIB: Programació 1 2007
Ramírez Alex L'assignatura Programació Conscient de l'Arquitectura 2004
Ramírez Alex L'assignatura Administració de Sistemes Operatius 2004
Rodríguez Eva Cómo congeniar los exámenes y los proyectos en asignaturas basadas en PBL 2007
Roura Salvador L'experiència docent a la fase de selecció de les carreres de la FIB: Programació 1 2007
Royo Dolors Sistemes Operatius a Castelldefels 2007
Salavert Antoni Evolución de la asignatura Proyecto de Redes de Computadores y Sistemas Operativos 2005
Sánchez Fermín Estrategia de diseño del nuevo plan de estudios de Grado en Informática 2007
Sánchez Fermín El Decreto de Grado 2005
Sánchez Fermín Simulador de la MR 2001
Sánchez Fermín Repercusiones del futuro Espacio Europeo de Educación Superior sobre las titulaciones universitarias de informática en España 2003
Sánchez Fermín Guía para la redacción de los objetivos de una asignatura 2000
Sánchez Fermín Arquitectura del PC. Una asignatura del EEES 2006
Sánchez Fermín Elaboració de material educatiu multimèdia 2000
Sánchez M. Dolors Tutorial de Gestió del DAC 2006
Sánchez Sergio Propuesta del nuevo plan de estudios de segundo ciclo de automática de la EUPVG 2003
Sancho María-Ribera La qualitat en les fases de selecció de les carreres TIC: la fase selectiva a la FIB 2007
Sancho María-Ribera Repercusiones del futuro Espacio Europeo de Educación Superior sobre las titulaciones universitarias de informática en España 2003
Santamaría Eduard Cómo congeniar los exámenes y los proyectos en asignaturas basadas en PBL 2007
Santos Germán Interdependència positiva i avaluació participativa en el marc de l'EEES 2007
Sayrol Elisa La qualitat en les fases de selecció de les carreres TIC: la fase selectiva actual a l'ETSETB 2007
Serral René Evolución de la asignatura Proyecto de Redes de Computadores 2005
Serral René Comparación de las diferentes aproximaciones a las asignaturas de proyectos en la FIB 2007
Serral René Evolució de l'assignatura PXC 2006
Solé Pareta Josep La WEB de suport a l'assignatura IBA 2001
Solé Pareta Josep Preparació de les sessions d'aplicació de l'assignatura "Telecomunicacions per fibra òptica" 2000
Solé Pareta Josep Interdependència positiva i avaluació participativa en el marc de l'EEES 2007
Solé Pareta Josep L'assignatura Serveis Públics de Dades 2004
Solé Pareta Josep Estat actual de la RPE de la FIB al DAC 2002
Toribio Ángel Evolució de l'assignatura PXC 2006
Toribio Ángel Evolución de la asignatura Proyecto de Redes de Computadores 2005
Torres Jordi L'assignatura Configuració i Avaluació del Rendiment de Sistemes 2004
Tubella Jordi L'assignatura Estructura de Computadors I 2004
Tubella Jordi Guía para la redacción de los objetivos de una asignatura 2000
Valero-García Miguel Observación institucional 2000
Valero-García Miguel Usemos las encuestas a los alumnos para mejorar nuestra docencia 2000
Valero-García Miguel Una experiencia de PBL en primero (noticias desde el frente) 2006
Valero-García Miguel Aprendizaje activo 2000
Valero-García Miguel Los objetivos de nuestras asignaturas en la EPSC 2002
Valero-García Miguel Cómo congeniar los exámenes y los proyectos en asignaturas basadas en PBL 2007
Valero-García Miguel Definición de objetivos docentes: niveles de competencia 2001
Valero-García Miguel PACo: aprendizaje cooperativo 2001
Valero-García Miguel TAPEO 2000
Valero-García Miguel Guía para la redacción de los objetivos de una asignatura 2000
Valero-García Miguel ¿Qué tienen que ver los créditos ECTS con el tour de Francia? 2004
Velasco Luís Comparación de las diferentes aproximaciones a las asignaturas de proyectos en la FIB 2007
Velasco Luís Aprendizaje basado en proyectos: una experiencia de tres años en PXCSO 2007
Villavieja Carlos Aprendizaje basado en proyectos: una experiencia de tres años en PXCSO 2007