Programa de les JoDoDAC2007

 

 

Lloc de celebració: C6-E101

 

Presentació

 

Les Jornades Docents del Departament d’Arquitectura de Computadors de la Universitat Politècnica de Catalunya van néixer l’any 1997, complint-se aquest any el seu 10e aniversari. La voluntat d’aquestes Jornades és promoure el contacte i l’intercanvi d’experiències entre professors universitaris de l’àrea d’Arquitectura de Computadors, i debatre sobre el contingut dels programes i els mètodes docents aplicats, a més de presentar temes i visions innovadores que ajudin a impartir una docència de qualitat en matèries d’Arquitectura de Computadors.

 

Aquest any, però, les Jornades Docents del Departament d’Arquitectura de Computadors es dediquen a la qualitat de la docència en la fase de selecció dins les titulacions TIC. Per aquest motiu hem organitzat dues sessions obertes a altres Departaments de la UPC. En concret, la primera sessió girarà al voltant d’experiències concretes de diverses assignatures del pla d’estudis de la FIB. La segona sessió es dedicarà a la visió de les persones que gestionen la FIB, l’ETSETB i el Vicerectorat de Docència i Alumnes de la UPC. Creiem que aquesta triple visió permetrà fer un debat que ajudarà a entendre millor la orientació i el futur de les carreres de les àrees TIC en les que estem involucrats.

 

 

Dijous, 15 de Febrer

 

09:00 Obertura de les jornades

 

Sessió 1:   L'experiència docent a la fase de selecció de les carreres de la FIB

                  Moderadora: Marta Jiménez

 

                  09:10   Programació 1

                              Jordi Petit i Salvador Roura          

                  09:35   Introducció als Computadors: (article)

                              Juanjo Navarro       

                  10:00   La lógica como fundamento de la informatica: demostración de la nueva IL.

                              Robert Nieuwenhuis

                  10:25   Càlcul

                              José Antonio Lubary

                  11:00   Sessió oberta amb participació dels coordinadors de les assignatures de la fase de selecció de la FIB i dels assistents

                                                                                       

 

11:25 Pausa pel cafè

 

Sessió 2:   Avaluació en assignatures del nou pla d’estudis

                  Moderador: Fermín Sánchez

                                        

                  11:45   Resultats de la implantació de l'avaluació continuada a l'assignatura Sistemes Operatius

                              David López, Alex Pajuelo, Josep Ramon Herrero i Alex Duran

                  12:10   Interdependència positiva i avaluació participativa en el marc de l'EEES: Experiència d'SPD (article)

                              Germán Santos i Josep Solé

                  12:35   Cómo congeniar los exámenes y los proyectos en asignaturas basadas en PBL

                              P. del Canto, I. Gallego, R. Hidalgo, J. López, J.M. López, J. Mora, E. Rodríguez, E. Santamaría i M. Valero-García

                  13:00   Sistemes operatius a Castelldefels

                              Cristina Barrado, Dolors Royo i Rubén Hidalgo

                                                                 

                                                                    

 

13:25 Temps per dinar

 

Sessió 3:   Aspectes generals

                  Moderadora: Rosa Badía             

 

                  15:00   Protecció i reconeixement de publicacions docents: com utilitzar ISBN, Creative Commons i DOI (ejemplo ISBN)

                              David López

                  15:25   Estrategia de diseño del nuevo plan de Estudios de Grado en Informática

                              Jordi García, Fermín Sánchez i Ricard Gavaldà                                     

 

15:50 Pausa pel cafè

 

Sessió 4:   Avaluació formativa

                  Moderador: Miguel Valero-García

                                                     

                  16:30   Què passaria si no féssim exàmens?

                              Pau Bofill

                              Duració aproximada de la sessió: entre 60 i 90 minuts.

                                  

 

Divendres, 16 de Febrer

 

Taula rodona: La qualitat en les fases de selecció de les carreres TIC

                        Moderador: Josep LLuis Larriba

 

                        09:30   Elisa Sayrol, Directora de l´ETSETB (presentació)    

                        09:40   Maria Ribera Sancho, Degana de la FIB (presentació)

                        09:50   Xavier de las Heras, Vicerector de Docència i Estudiantat de la UPC

                        10:00   Discussió oberta                                       

                                                                      

 

11:00 Pausa pel cafè

 

 

Sessió 5:   L’aprenentatge a través de projectes

                  Moderadora: Cristina Barrado    

                                             

                  11:30   Aprendizaje Basado en Proyectos: Una experiencia de tres años en PXCSO (article)

                              Luis Velasco, Carlos Villavieja, Xavier Martorell i Nacho Navarro          

                  11:55   Cooperació amb ONGs, una manera útil de fer Projectes de fi de carrera

                              Javi Alonso, Javier Larrosa i David López (Report UPC-DAC-RR-GEN-2007-2)         

                  12:20   Comparación de las diferentes aproximaciones a las asignaturas de proyectos en la FIB

                              René Serral, Albert Cabellos, Pau Artigas, Manel Guerrero, Luis Velasco i Felix Freitag

                  12:45   Un llibre interactiu per IO

                              Pau Bofill i Beatriz Otero                                                                        

                                                                                

                                                                                

14:00 Dinar de Germanor