Jornades de Docència del Departament d'Arquitectura de Computadors

XIV Jornades de Docència del DAC.

Les Jornades Docents del Departament d'Arquitectura de Computadors de la Universitat Politècnica de Catalunya varen néixer l'any 1998, essent aquesta la 14a edició. La voluntat de les Jornades és promoure el contacte i intercanvi d'experiències entre professors universitaris de l'àrea d'Arquitectura de Computadors, i debatre sobre el contingut dels programes i mètodes docents aplicats, a més de presentar temes i visions innovadores que ajuden a impartir una docència de qualitat en matèries d'Arquitectura de Computadors.


Programa

Dijous 10 de Febrer de 2011, Sala: C6-E101

9:00 Sessió de Màsters. Taula rodona: Cap a on van els Màsters TIC de la UPC?

Moderador: Jaime Delgado

Participants:

 • Ana M. Sastre, Vicerectora de Política Acadèmica UPC
 • Nuria Castell, Degana FIB
 • Elisa Sayrol, Directora ETSETB
 • Jordi Berenguer, Director EETAC

11:00 Pausa amb cafè

11:30 Itineraris d'aprenentatge i avaluació de les competècies transversals de la FIB

Accés a la presentació

Moderador: Fermín Sánchez

Participants:

 • Fermín Sánchez
 • Jose Cabré: Esperit emprenedor i innovador
 • Toni Grau: Sostenibilitat i compromís social
 • Antònia Soler: Llengua Estrangera
 • David López: Comunicació eficaç oral i escrita
 • Alicia Ageno: Treball en equip
 • Lluís Belanche: Ús solvent dels recursos d'informació
 • M. Lluïsa Bonet: Aprenentatge autònom
 • Carme Martín: Actitud adequada davant el treball
 • Erik Cobo, Rafel Farré: Raonament

tornar