Jornades de Docència del Departament d'Arquitectura de Computadors

XIII Jornades de Docència del DAC. Actes i presentacions

Les Jornades Docents del Departament d'Arquitectura de Computadors de la Universitat Politècnica de Catalunya varen néixer l'any 1998, essent aquesta la 13a edició. La voluntat de les Jornades és promoure el contacte i intercanvi d'experiències entre professors universitaris de l'àrea d'Arquitectura de Computadors, i debatre sobre el contingut dels programes i mètodes docents aplicats, a més de presentar temes i visions innovadores que ajuden a impartir una docència de qualitat en matèries d'Arquitectura de Computadors.
Accés a les presentacions


Llistat d'autors

 

ISBN: 978-84-693-4058-5

Copyright © 2010 Departament d'Arquitectura de Computadors

Editor: Llorenç Cerdà Alabern