Xarxes de Computadors, grau en enginyeria informàtica
XC-GRAU Quadrimestre de Primavera de 2022
English

Professors Temari Avaluació Pràctiques Documentació Transparències Calendari Horaris PàginaFIB


Dates dels controls i examen final


Professors

ProfessorIdiomaGrupDespatxHores de consulta
Llorenç Cerdà (coordinador)
català, anglès T20, L13, L33 C6-213 Acordar l'hora amb el professor per mail
Jorge García
anglès T10 C6-212 Acordar l'hora amb el professor per mail
Jordi Domingo
català T30 D6-209 Acordar l'hora amb el professor per mail
Leandro Navarro
castellà, anglès T50, L12, L41 C6-206 Acordar l'hora amb el professor per mail
Roger Baig Viñas
català T40 Acordar l'hora amb el professor per mail
Meritxel Figueres
català L22, L23, L32 Acordar l'hora amb el professor per mail
José Suarez
castellà L21, L51, L52 D6-008 Acordar l'hora amb el professor per mail
Pau Ferrer Cid
català, anglès L11, L31   Acordar l'hora amb el professor per mail
Jordi Paillissé
català L42, L43   Acordar l'hora amb el professor per mail

Temari

  1. Introducció (inclòs en el primer control, C1)
  2. IP (inclòs en el primer control, C1)
  3. LANs
  4. TCP
  5. Aplicacions en Xarxa
Veure les transparències per un tenir un índex detallat del contingut de l'assignatura.

Avaluació

L'avaluació de l'assignatura tindrà dues components: laboratori, NL, (30%) i teoria, NT, (70%), és a dir: NF = 0.3 * NL + 0.7 NT
La nota de laboratori, NL, es calcularà com: NL = 0.5 * CL + 0.5 * EL
On CL és la mitjana dels minicontrols de laboratori, i EL és l'examen final de laboratori. Per poder fer els minicontrols en cada sessió presencial, cal entregar un informe previ en paper a l'inici de la sessió. Si no s'entrega no es pot fer el minicontrol, i la nota d'aquest serà 0.
La nota de teoria, NT, tindrà 2 parts. Un control, C1, i un examen final EF. Aquests exàmens es faran durant les sessions d'exàmens parcials i finals previstos per la facultat.
La nota de teoria es calcularà com: NT = 0.3 * max(C1, EF) + 0.7 * EF

Incentiu a l'estudi:

Es pujarà fins a 1 punt la nota final (NF) als alumnes que compleixin les condicions de sota. L'increment serà proporcional a la NF obtinguda i al nombre de problemes lliurats segons la fórmula NFinc = NF + max(0, min(1, (NF-5)/2) * B), on B és la part proporcional dels problemes lliurats.

Pràctiques de laboratori

Sessió Contingut
s1 Configuració d'interfícies, routing estátic i taules d'encaminament (LINUX)
s2 Configuració d'interfícies, routing estátic i taules d'encaminament en routers CISCO (IOS)
s3 Routing dinàmic: RIPv1,v2 (IOS)
s4 Filtrat: Llistes d'Accés i NAT (IOS)
s5 Switches Ethernet (IOS)
s6 TCP
s7 DNS
s8 Examen final de Laboratori

Dies de pràctiques

Grup/Sessió/Día s1s2s3s4s5s6s7s8
L12, L13, (dilluns) 07/03/2022 14/03/2022 21/03/2022 28/03/2022 02/05/2022 09/05/2022 16/05/2022 23/05/2022
L41 (dimarts) 08/03/2022 15/03/2022 22/03/2022 29/03/2022 03/05/2022 10/05/2022 17/05/2022 24/05/2022
L21, L51 (dimecres) 09/03/2022 16/03/2022 23/03/2022 30/03/2022 04/05/2022 11/05/2022 18/05/2022 25/05/2022
L11, L31, L33, L52 (dijous) 03/03/2022 10/03/2022 17/03/2022 24/03/2022 05/05/2022 12/05/2022 19/05/2022 26/05/2022
L23, L22, L32, L42, L43 (divendres) 04/03/2022 11/03/2022 18/03/2022 25/03/2022 29/04/2022 13/05/2022 20/05/2022 27/05/2022

Informació important sobre les sessions de laboratori


Documentació

Transparències

Veure les transparències per tenir un índex detallat del contingut de l'assignatura.
  1. Introducció (inclòs en el primer control, C1)
  2. IP (inclòs en el primer control, C1)
  3. LANs
  4. TCP
  5. Aplicacions en Xarxa

Controls i Exàmens de cursos passats: Els teniu en el racó.

Quadern de Problemes: es publicarà en el racó.

XML

Sockets

Links d'interés:

Bibliografia

Sobre TCP/IP