Sistemes Operatius 2 (SO2)

Curs 2023/2024 (quadrimestre primavera)

 

Professors

Descripció de l'assignatura

Capacitats Prèvies

Avaluació

Planificació

Descripció de les Pràctiques i Entregues

Documentació i Enunciats de les Pràctiques

Bibliografia

 


Professors

Per consultes sempre confirmeu prèviament per e-mail. Totes les adreces d'e-mail acaben amb @ac.upc.edu

Juanjo Costa (coordinador, email: jcosta)

   Despatx: C6-117

   Consultes: Dilluns de 14:00-17:00 i Dimecres de 11:00-14:00


Tornar


Descripció de l'assignatura

Aquesta assignatura ofereix una visió interna del funcionament bàsic d'un Sistema Operatiu, avaluant la implicació que té sobre el rendiment de les aplicacions la implementació de diferents components de sistema. SO2 està ubicada al cinqué quadrimestre del grau i és una assignatura obligatòria dins de l'especialitat d'Enginyeria de Computadors. Té 6 crèdits ECTS, el que suposa una càrrega per l'alumne de 150 hores.

Per a consultar una descripció completa dels objectius de l'assignatura visiteu la pàgina de SO2 a la web de la FIB.

Utilitzarem el Racó de la FIB per a publicar les notes i tots els avisos referents a l'assignatura. També al Racó els estudiants disposeu d'un fòrum de discussió dedicat a l'assignatura.

Tornar


Capacitats prèviesLes capacitats prèvies necessàries per a fer aquesta assignatura són:Tornar


Avaluació

La nota final de l'assignatura està composta per la nota de la competència tècnica (CT), i la nota de la competència transversal (CTr) mitjançant la fórmula:

Nota Assig = (CT + CTr)*(10/11)

On la nota màxima de CTr és 1.Tornar


Planificació docent

Aquesta és la planificació del curs per setmanes. Teniu marcats els dies dels controls de teoria (T1 i T2), de laboratori (L1), i de l'examen final (F), així com festius i canvis de dies lectius. També apareixen les dates estimades per a fer cada entrega de laboratori (podeu consultar la descripció de cada entrega al següent apartat). Totes aquestes dates són inamovibles.


 

Els estudiants heu de preparar previament les classes de laboratori. Això vol dir haver llegit prèviament la documentació associada i haver repassat aquells conceptes d’assignatures anteriors que no es tinguin clars. A més a més, per a finalitzar la feina associada a cada entrega, és necessari que dediqueu 6 hores d'esforç setmanal fora de les hores de classe.


Tornar


Descripció de les Pràctiques i Entregues

Les pràctiques de laboratori consisteixen en disenyar i implementar un sistema operatiu didàctic anomenat ZeOS. Partireu d'un codi que implementa les inicialitzacions més bàsiques d'un sistema i acabareu amb una implementació senzilla dels components principals d'un sistema operatiu.
El laboratori està dividit en dues parts: Seguiment i Projecte (S i P). A la primera part es construirà els mecanismes bàsics de gestió d'un sistema operatiu i a la segona part s'hi afegiran funcionalitats addicionals a escollir per l'alumne.
Cada part té diverses entregues per garantir el correcte assoliment del projecte. La primera part conté les entregues E1 i E2 amb el mateix pes cadascuna en l'avaluació i la segona part P està dividit en milestones. Els milestones avaluen el progrés dins el projecte i es diferencien de les entregues en que no tenen data d'entrega fixada, i cal mostrar la finalització del milestone explícitament al tutor de laboratori.
Totes les entregues es faran a través del racó. A continuació teniu detallades les entregues que fareu:

E1: mecanismes d'entrada al sistema. A la primera entrega heu d'entregar el codi que gestiona la entrada al sistema a través d'interrupcions i de crides a sistema. En particular heu d'implementar la gestió de dos interrupcions (teclat i rellotge), i de dos crides a sistema (write y gettime).

E2: gestió bàsica de processos. Per a fer la segona entrega heu de disenyar e implementar les estructures de dades i els algoritmes bàsics per a fer la gestió de processos en un sistema multiprocés (creació i eliminació de processos, canvi de contexte, planificació de CPU, i manteniment de informació sobre l'execució de processos).

LAST: Deadline pels milestones del Projecte. Aquest és l'últim dia per mostrar el resultat dels milestones del projecte al tutor de laboratori.

Normativa còpies

El codi font de les vostres pràctiques ha de ser totalment original vostre. Si es detecta que no es així es considerarà un cas de còpia i comporta la qualificació descriptiva de suspens i numèrica de 0 de l'acte d'avaluació i de l'assignatura. A més a més, els casos de còpia seràn notificats al decanat de la facultat per a que prengui les mesures disciplinàries que consideri oportunes (a l'apartat "3.1 Avaluació" de la Normativa Acadèmica dels Estudis de Grau i Màster de la UPC podeu trobar la normativa per als casos de còpia).


Tornar


Treball escrit

Per tal d'avaluar la competencia transversal heu de realitzar un treball escrit individual on decidiu sobre la veracitat d'una de les afirmacions que proposa el senyor Anton Baka Baka, un respectat profesor de l'Universitat de Tombridgetown, aportant arguments que corroborin o contradiguin aquesta afirmació.

Aquest treball ha de tenir el format d'un treball acadèmic. L'extensió màxima és d'unes 10 pàgines. Els aspectes a valorar sobre el document són:
Per ajudar-vos en la realització d'aquest treball a la biblioteca podeu trobar alguns documents sobre:

El profesor Anton Baka Baka afirma que:
  1. L'ús dels contenidors està limitat als grans centres de dades.Referència
  2. Des d'un thread sempre puc accedir a tots els valors d'un altre thread. Referència
  3. No hi ha sistemes operatius nous. Referència
Trieu una d'aquestes afirmacion per a realitzar el vostre treball.
 
Cas que us interessi investigar i escriure sobre algun tema en particular que no estigui dins dels proposats, cal que m'ho notifiqueu primer per confirmar la seva validessa.

La data limit per entregar aquest treball és el dia 31/05/2024

Tornar


Documentació i Enunciats de les Pràctiques

Transparències de suport a les classes de teoria:

Documentació pel laboratori:Tornar


 

Bibliografia

Bàsica

Complementària

Enllaços

 

Tornar


Creative Commons License
Aquesta obra està subjecta a una Llicència de Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5.