Fonaments dels Computadors (FC)

Curs 2022/2023 (quadrimestre tardor)

 

Professors

Descripció de l'assignatura

Metodologia Docent

Avaluació

Planificació

Documentació de les sessions de Teoria

Documentació de les sessions de Laboratori

Bibliografia

 


Professors

Per consultes sempre confirmeu prèviament per e-mail. Totes les adreces d'e-mail acaben amb @ac.upc.edu

Xavi Verdú (coordinador, email: jverdu)

   Despatx: D6-109
   Consultes: Enviar email previ

Xavier Martorell (email: xavim)

   Despatx: C6-121
   Consultes: Enviar email previ

Tornar


Descripció de l'assignatura

Aquesta assignatura proporciona a l'estudiant coneixements bàsics i transversals sobre la informàtica i que són utilitzats de manera directa o indirecta en les altres assignatures de la carrera. Estableix els fonaments sobre la representació de dades i com s'utilitzen els diferents components d'un sistema informàtic. Per últim, entendre com, a partir de codi d'alt nivell, es pot generar i executar un programa. Una característica en comú que es tracta en les diferents parts d'aquest curs és el impacte en el cost, i en concret consum de l'energia, de l'execució d'instruccions i de la gestió i utilització dels components del sistema informàtic. FC és una assignatura obligatòria i està ubicada al primer quadrimestre del GIA. Té 6 crèdits ECTS, el que suposa una càrrega per l'alumne de unes 150 hores.

Per a consultar una descripció completa dels objectius de l'assignatura visiteu la pàgina de FC a la web de la FIB.

Tornar


Metodologia Docent

L'assignatura es basa en classes presencials de teoria i laboratori. Les classes de teoria segueixen el programa definit en la guia docent. Habitualment són a base de material proporcionat en transparències. Les classes de laboratori segueixen els mateixos temes i poden ser de dos tipus: pràctiques en ordinador guiades per un enunciat; 2) exercicis/problemes a resoldre en la pissarra o amb exposició davant dels demés. Es molt important que cada estudiant porti un portàtil per les sessions de laboratori, ja que les sessions es faran en aules de teoria. Si algú no té, hi ha un servei de préstec de portàtils que ofereix la FIB.

Tornar


Avaluació

La nota final de l'assignatura està composta per la nota de la competència tècnica, i la nota de la competència transversal. Podeu consultar el desglosament i detalls d'aquestes competències en la Guia Docent de la FIB.

La nota de la competència tècnica es pot obtenir mitjançant la següent fórmula:


La nota de la competència transversal s'obtindrà durant el quadrimestre a través de diverses activitats. La qualificació d'aquesta competència tindrà valors A, B, C, D o NA: A correspon a un nivell excel.lent, B a un nivell desitjat, C a un nivell suficient, D a un nivell no superat i NA a no avaluat.


Tornar


Planificació

Aquesta és la planificació del curs per setmanes. Teniu marcats els dies de les proves d'avaluació: parcial i examen final de teoria, així com la prova de laboratori. També apareixen les dates de la planificació de les sessions de laboratori i distribució de les sessions de teoria que pot ser sensible a variacions en funció del trascurs de les classes.

 

Tornar


Documentació de les sessions de Teoria

Transparències de les classes de teoria:


Tornar


Documentació de les sessions de Laboratori

Documentació per treballar en el laboratori:Tornar


 

Bibliografia

Bàsica

Complementària

Enllaços

  • Sobre programació
  • SO en general
  • Sobre compiladors
  •  

    Tornar


    Licencia de Creative Commons
    Aquesta obra està subjecta a una Llicència de Creative Commons.