Computadors (COM)

Curs 2021/2022 (quadrimestre primavera)

 

Professors

Descripció de l'assignatura

Metodologia Docent

Avaluació

Planificació

Documentació de les sessions de Teoria

Documentació de les sessions de Laboratori

Bibliografia

 


Professors

Per consultes sempre confirmeu prèviament per e-mail. Totes les adreces d'e-mail acaben amb @ac.upc.edu

Xavi Verdú (coordinador, email: jverdu)

   Despatx: D6-109
   Consultes: Enviar email previ

Alex Pajuelo (email: mpajuelo)

   Despatx: C6-E205
   Consultes: Enviar email previ

Tornar


Descripció de l'assignatura

Aquesta assignatura proporciona coneixements introductoris sobre hardware i software d'un sistema. Des de l'estructura del computador i codificació de les dades, passant per estructura dels programes llibreries, conceptes de compilació i interpretació, sistema operatiu i alguns subsistemes de gestió, i acabant per paral·lelisme i tècniques d'avaluació del rendiment. COM és una assignatura obligatòria i està ubicada al segon quadrimestre del GCED. Té 7,5 crèdits ECTS, el que suposa una càrrega per l'alumne de poc més de 187 hores.

Per a consultar una descripció completa dels objectius de l'assignatura visiteu la pàgina de COM a la web de la FIB.

Tornar


Metodologia Docent

L'assignatura es basa en classes presencials de teoria i laboratori. Les classes de teoria segueixen el programa definit en la guia docent. Habitualment són a base de material proporcionat en transparències. Les classes de laboratori segueixen els mateixos temes i es basen en enunciats de pràctiques en ordinador guiades per un enunciat. Es molt important que cada estudiant porti un portàtil per les sessions de laboratori, ja que les sessions es faran en aules de teoria. Si algú no té, hi ha un servei de préstec de portàtils que ofereix la FIB.

Més informació sobre l'addenda per les accions davant la situació del COVID-19 en el següent Link


Tornar


Avaluació

La nota final de l'assignatura està composta per la nota de la competència tècnica, i la nota de la competència transversal. Podeu consultar el desglosament i detalls d'aquestes competències en la Guia Docent de la FIB.

La nota de la competència tècnica es pot obtenir mitjançant la següent fórmula:


La nota de la competència transversal s'obtindrà durant tot el quadrimestre a través de diverses activitats. La qualificació d'aquesta competència tindrà valors A, B, C, D o NA: A correspon a un nivell excel.lent, B a un nivell desitjat, C a un nivell suficient, D a un nivell no superat i NA a no avaluat.


Tornar


Planificació

Aquesta és la planificació del curs per setmanes. Teniu marcats els dies de les proves d'avaluació: parcial i examen final de teoria, així com la prova de laboratori. També apareixen les dates de la planificació de les sessions de laboratori i distribució de les sessions de teoria que pot ser sensible a variacions en funció del trascurs de les classes.

 

Tornar


Documentació de les sessions de Teoria

Transparències de les classes de teoria:


Tornar


Documentació de les sessions de Laboratori

Documentació per treballar en el laboratori:Tornar


 

Bibliografia

Bàsica

Complementària

Enllaços

  • Sobre programació
  • SO en general
  • Sobre compiladors
  •  

    Tornar


    Licencia de Creative Commons
    Aquesta obra està subjecta a una Llicència de Creative Commons.