Sistemes Operatius Avançats (SOA)

Curs 2015/2016 (quadrimestre tardor)

 

Professors

Descripció de l'assignatura

Capacitats Prèvies

Avaluació

Planificació

Descripció de les Pràctiques i Entregues

Documentació i Enunciats de les Pràctiques

Bibliografia

 


Professors

Per consultes sempre confirmeu prèviament per e-mail. Totes les adreces d'e-mail acaben amb @ac.upc.edu

Alex Pajuelo (email: mpajuelo)

   Despatx: C6-E205

   Consultes:


Juanjo Costa (email: jcosta)

   Despatx: C6-117

   Consultes: Dilluns de 9:00 a 12:00; Dimarts de 18:00 a 21:00


Tornar


Descripció de l'assignatura

Aquesta assignatura ofereix una visió interna del funcionament bàsic d'un Sistema Operatiu, avaluant la implicació que té sobre el rendiment de les aplicacions la implementació de diferents components de sistema. SOA està ubicada al cinqué quadrimestre del grau i és una assignatura obligatòria dins de l'especialitat de Tecnologies de la Informació. Té 6 crèdits ECTS, el que suposa una càrrega per l'alumne de 150 hores.

A més a més, en aquesta assignatura es desenvolupa la competència transversal tercera llengua i, en particular, la capacitat de comprendre i utilitzar informació de caràcter tècnic escrita en anglès.

Per a consultar una descripció completa dels objectius de l'assignatura visiteu la pàgina de SOA a la web de la FIB.

Utilitzarem el Racó de la FIB per a publicar les notes i tots els avisos referents a l'assignatura. També al Racó els estudiants disposeu d'un fòrum de discussió dedicat a l'assignatura.

Tornar


Capacitats prèviesLes capacitats prèvies necessàries per a fer aquesta assignatura són:Tornar


Avaluació

La nota final de l'assignatura està composta per la nota de la competència tècnica (CT), i la nota de la competència transversal (CTr) mitjançant la fórmula:

Nota Assig = (CT + CTr)*(10/11)

On la nota màxima de CTr és 1.Tornar


Planificació docent

Aquesta és la planificació del curs per setmanes. Teniu marcats els dies dels controls de teoria (T1 i T2), de laboratori (L1 i L2), i de l'examen final (F), així com festius i canvies de dies lectius. També apareixen les dates estimades per a fer cada entrega de laboratori (podeu consultar la descripció de cada entrega al següent apartat). Totes aquestes dates són inamovibles.


 

Els estudiants heu de preparar previament les classes de laboratori. Això vol dir haver llegit prèviament la documentació associada i haver repassat aquells conceptes d’assignatures anteriors que no es tinguin clars. A més a més, per a finalitzar la feina associada a cada entrega, és necessari que dediqueu 6 hores d'esforç setmanal fora de les hores de classe.


Tornar


Descripció de les Pràctiques i Entregues

Les pràctiques de laboratori es divideixen en dos grups. El primer grup consisteix en disenyar, implementar i avaluar el rendiment d'un sistema operatiu didàctic anomenat ZeOS. Partireu d'un codi que implementa les inicialitzacions més bàsiques d'un sistema i en construireu un sistema amb una implementació senzilla d'algun dels components principals d'un sistema operatiu. El segon grup consisteix en implementar i avaluar una aplicació que exploti els mecanismes de comunicació en xarxa exportats per un sistema operatiu real. Durant el curs heu de fer dues entregues, cadascuna amb el mateix pes en l'avaluació de l'assignatura. Cada entrega té una entrega inicial d'assoliment (checkpoint) i una entrega final . Totes les entregues es faran a través del racó. A continuació teniu detallades les entregues que fareu:

E1.checkpoint: mecanismes d'entrada al sistema. A la primera entrega heu d'entregar el codi que gestiona la entrada al sistema a través d'interrupcions i de crides a sistema. En particular heu d'implementar la gestió de dos interrupcions (teclat i rellotge), i de dos crides a sistema (write y gettime).

E1.final: gestió bàsica de processos.Per a fer la segona entrega heu de disenyar e implementar les estructures de dades i els algoritmes bàsics per a fer la gestió de processos en un sistema multiprocés (creació i eliminació de processos, canvi de contexte, planificació de CPU, i manteniment de informació sobre l'execució de processos).

E2.checkpoint: Suport per a operacions bloquejants i avaluació de rendiment.La tercera entrega consisteix en en dos parts diferenciades. Per una banda es complementarà la gestió de processos amb el codi necessari per a considerar l'estat de bloquejat i per a tenir diferents polítiques de planificació; i per altre banda s'avaluarà el rendiment de les aplicacions d'usuari en funció de la política de planificació utilitzada.

E2.final: comunicació entre processos. Per a la última entrega treballareu sobre el sistema operatiu Linux. Aquesta entrega consistirá en la implementació i avaluació d'una aplicació d'usuari que utilitzi la xarxa per a l'intercanvi d'informació


Tornar


Documentació i Enunciats de les Pràctiques

Transparències de suport a les classes de teoria:

Documentació pel laboratori:Tornar


 

Bibliografia

Bàsica

Complementària

Enllaços

 

Tornar


Creative Commons License
Aquesta obra està subjecta a una Llicència de Creative Commons.